• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ቄዶም በድረኘ" (በአወል አህመዲን)

Updated: Apr 5


ወርቆ ተባነረ ዜጎም ገኝ ገፈረ

ባተክል ነብስያሁ ወንፈል ኣማጠረ

በንሻም ረባቃሁ ባማድ ባማከረ

ገዋዶ መሶየሁ ሴዞሁ በያሴረ

ብርዛዝ አትቌበጠን ተያርም ሸጓረ

የመስቆም ደንገኘ እንቁስ ቢሜጥረ

ገማያም ታገደ ፍርደ ገምድል ጮረ

ቁንነት ቀቧጪም አቂባም ቤነረ

ድረ ያንሰሟ ቃር መሸቃም ዶረረ

የጨኘት አያንቱ በጉራም ተገደረ

መላ ኤሸውሜ እንዝን በጭማ ባረ

ቅጥለኝ ያውጅኒ የዘረኝ ማንዘረ

ባረም ይዣዦሬ በጓሳሁ አዘረ

መተይነት ነገሰም ቁንነት ሀተረ

አጤሮም ጢሮውታን

ያለቋን ሟሳውታን

ጪየ ተያርጭነ ገባት ስን ቅረረ

ፉጃ ተያትለችም አጅለጅም ቀበረ

መቸስን ይጮሪ የደባይ ሸረ

እንቢውታ ቢህመትት ሰሜም ኤሸጥረ

ኤበሁ በር አትጦር ጡዋናሁ የጦረ

ገመያነት ቡዛን ቅበት አትግፍረ

የደረባ ጊዦ መርዝመሁ ባዦረ

ሙላሁ ይትክነበል ቸፋት በሜጠረ

ሰብ ተጀሁ በንቡረሁ ዋጋ በሜጠረ

ክናነሁ ጠለማው ኤማሁ የገፈረ

ባቡላልጫ ጮብሶ ጤበን በትቌበረ

ሰብ ቴሃን ቀመሌው አጨሁ የገፈረ

ብንም ተህመተተም ሰስተሁ ባመረረ

ፈረዘሁ የለግም ሜልቾመሁ የፌረ

ያዝም አውሎ ብላት ያትዋጨ ድረኘ

ያጤሮ ጥሮኘ የስወል ጌዝመኘ

እድጉት ይትቌበሬ ቅረረ ባፌጀረ

አድዋሁ ቌሟንም የደነሁ ባደረ

አርጅነት ኤነን ጋራንባት የምሰረ

አያነሁ ለጓንም ህርመኘሁ በዦረ

ሙርቾሁ ያቀቡሪም ህርምም የትገደረ

የፊንጢሮ ጮብሶ ወጌጠናሁ አህረ

ዋዘብር በቄሟን ኡርቦመሁ የስፍረ

አንጫጫትም የስጤ በተት የትገደረ

ያቅርቡነም የልጋ ፈረዘሁ ኤስረረ

ብርዛዝ ኋተረንም በሸኳተን ሸረ

ፉጃ ያተንቅፍዊም የወር ኤዘበረ


አወል አህመዲን

ሪያድ ሳዑዲ አረቢያ

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean