top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

ተስፋ ስንት ያወጣል? (አብዲ ሰዒድ)


ተስፋ ስንት ያወጣል? (አብዲ ሰዒድ)

ሰው በሰው ጨክኖ ቀን ሲለብስ ጥቀርሻ

ሕልሙ የጨለመበት ያስሳል መሸሻ

እግሩን ተከትሎ

ተስፋን አንጠልሎ

አዲስ ቀንን ስሎ

በሄደበት መንገድ በጀመረው ጉዞ

ወየው ማለት ሆነ እሬሳውን ይዞ።


ወየው!… ወየው!… ወየው!…

ሰዉስ ስንቱን አየው …


ተስፋ ስንት ያወጣል ምንድነው ተመኑ?

በይሆናል ምኞት ስንቶቹ ባከኑ

ስንቱ መንገድ ቀረ… ስንቶቹ ረገፉ?!

ስንቶቹ ሰመጡ… ስንቶች ተቀጠፉ?!


ዋይታ ብቻ ሆነ ዝምምም ብሎ ለቅሶ

ለድጋፍ የሚሆን ጉልበታችን አንሶ

አቅማችን ኮስሶ

በደላችን ብሶ . . .


እንጉርጉሮ ቢወርድ ቢደረደር ሙሾ

በግፍ ለጨቀየው ለዚያ ለቂም ቁርሾ

ላይሆን መተንፈሻ ሃዘን ማስታገሻ

ለከሰሉ ነፍሶች የእምባ ስር ማበሻ


በቃኝ ማለቃቀስ

እምቢኝ ወይኔ ወይኔ

የትም አይቅርብኝ ቸር ይደር ወገኔ።


አጥንቱ አይቆጠር አይለቀም አፅሙ

በቀለም በገፁ አይለይ በስሙ

ለክቡር ሰው ገላ ወፎች አይሻሙ

አይብላው አሞራ

አይከታትፈው አውሬ

ዝም አትበይ ተነሽ!… እሪ በይ አገሬ !!!


ተስፋ ስንት ያወጣል ምንድነው ተመኑ?!

በይሆናል ምኞት ስንቶቹ ባከኑ

ስንቱ መንገድ ቀረ… ስንቶቹ ረገፉ

ስንቶቹ ሰመጡ … ስንቶች ተቀጠፉ?!…


በይሆናል ተስፋ…. በይሳካል ተስፋ… በየበረሐው ለሚባክኑና ለባከኑ ነፍሶች!!

ሰላም ፍቅርና ሕብረት ከለሁላችን ጋር ይሁን!!!

አብዲ ሰዒድ

32 views0 comments

Comentários


bottom of page