• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

የዕንቅል ፏያት (አወል አህመዲን ሳሊሃ)


አንፉ ጭውጭው ቴብር አፈጅርም ኔሀ


ድረ የትበኘ ቃር ግርዝና ናውድሀ


ተደን ባጬማኄ ቡር ዘንጋሀው የሀ


እንዝናሀ ናመ እያም ናትቋጥብሀ


ባሊቅ ፉጃ ያብሀ እንዝዝ ቴደርግብሀ


ፈያ ቃር አታላ ፉጃ ቴነብርሀ


የዋልኋን አንገዶ ላማ ቢበራብሀ


በገኝ ባነ ጭዛ ዋትርፍ ቢቌምሀ


ያንገዶ ቡረሾ ጥሽትም ቢዶስሀ


ሀሙችች ዋነኛሀ በወኪያ አራማሀ


ቅባጨ ውዶ ሀም ቡሼ ቢህመትትሀ


የውዶ አትደግድግ ቅጥር ነብስያሀ


አትጋባ ተሰብ ዘር ሞትም ቴበድርሀ


ቡሼነት የደፋ ጨኘት ኤክታብሀ


በጥርመቸ መጥር ፈያ መራርቻሀ


ተብስ ተዶጋሺ በሀነ ውናሀ


ቅምጭላም ኤወጣ በጥቁሪ ኤናሀ


አንቌፉናው ይዦር ቡሼ ቢሰላብሀ


መሶ ኧረሺ ሀም የፉጭም ይዶስሀ


ጠመኄ የደፋ አማህላም ኤቂምሀ


አሳችኝ አትበር ቂልባ ባንደላሀ


ጡፋም ኤህመትሀ አትስብር ሲካሀ


ትንጓደሁ ጠቀልሀም ኢፍቴ በሰላሀ


ሰብ ህንም አተዥ ብንቅል ወጥቅላሀ


ነን ተት ያውድንሀ በውዶ ኤንሼ ሽማሀ


በባሊቅ የትመጠር በበህር ጓሳሀ


በፈያ ያሟከ በጉራበ ከናሀ


ነብስያሀም ያፍዌ ፈያ በሸከትሀ


መሶማሀ ቢሀን ገኝም ያሼድንሀ


አትውራዘም ተሂን ቅረር ቢትለትንሀ


ዋትለለት ትናነ ጨኘት ባናጠብሀ


ቋንቍወም ታትታታ ፏያት በትሜናሀ


የቅረር ሎጀው ይሀንምንም ቢነብርሀ


በሸከተ ውዶ ቴመሽ ባንቶበትሀ


አኄራ ዶገስሀም የኳበሸበትሀ


ከነ ታበናሀም ወዘበር ባንሃርሀ


ስልሙሳል ይሰልሀ ኅሊቂ ጔታሀ


ቀብርማሀው ይጭየ ያሄራ ቤታሀ


ከሞ በር ተዘበር ዝሌል ይቡሪ ቡሼ ቸኘም ቴዞግግሀ !!


አወል አህመዲን ሳሊሃ

ሪያድ ሳዑዲ አረቢያ

ጥር 16 2013 ዓም

81 views0 comments