• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

የፉጋይ ጉማ - ክፍል 01 (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2

ድረ ቲይውጅነ የላቅነ ኢነውታ

ፈረዝም ተኮረው ፉጋም ተጌዞውታ

ይደንቅ የትሜጠረው ታበም ገባተውታ

ያት አዝጋጉ ዱሊ የሀነ ሜናውታ

መናግ ይዥባበር ያዣዦር ድብረውታ

ጔዘሁ የወባጀ ዮቻ መራርቻውታ

ምን የጥቀል አትበኘ ያሰጬ ደጔውታ

ዌሻት ብልቃተው ያትጓቴ ዘረውታ

በጨኘት ውረኛ አበጋዝ ወህነውታ

እንማሃ ቲሂር የፋፍ የርጅ ገኝ ቤተና ጉነውታ

ጉራ ከነሁ አዠም ቲሙሻሽ ቀለጠውታ

ቁልቁላት ዬነው በርጅ ገረደውታ

መሶም አንዞገገ ገባት ቅረረውታ

ሜልቾ አበሮሰኝ ምን የትበይ ወህነውታ

አሴማ በቁመሁ በልሚ ቃለውታ

ያልቡላሚ ሜልቾ ተቀልብ ዋጬማውታ

ይነሁ እንቁስታ ተነብስ ዌሻተውታ

የህመተተ ቀባጭ ቌሟን ነብስያውታ

ያጬማም ያተክል የህትር በጭማውታ

ዥባበረም ባረም አሴማ ቃለውታ

በጀፏር አልቡላ አተሁ ወተንሳውታ

ያዝማ አውሎ ዘርንሁ ተገሜ ወህነውታ

የምን አበጋዙ ያዝማ ገኝ ትናነ ናውድሀ ኢነውታ

ባረም አዘመረ አረጔም ሙርቾውታ

የጡር የጃፈረ አጬማ ሜልቾውታ

ያጥናባሄ ባረም ይውዴ ክቻ መንቺተውታ

አዝማ ቤነ መደር ይትበኝ አበጋዝ ወህነውታ ??

ሜልቾ ያግርዝኒ የሳልም ኢነውታ

ያግርዝም የስላቢ በመስቃን ንቡረውታ

አዝማቾ ትናነ አበጋዝ ሉቦውታ

ጀፏር ቢትዠዥም በጉራ ተከነውታ

ዬሰቧንም ይውዴ እችም ቃር ቴከታ

አት አዩ በሜልቾ ወተንሳም ወቁመውታ

በኌት አዘር ያነ ይያ ንቅ ወህነውታ

ሙሪድ እንም ጠላ ያቲ ዋምሳስተውታ

መስቃነኝ ናውድሀ ባረም ዋሰማውታ

አዝማች ታበጋዝም የመስቃን ንቡረውታ

ሟንሃ ያንሃርሀ ያባሀ ዝኘውታ

ገባታሀ ኤደንቅ ባረም የሜልቾውታ

ይውድሜ ቀረሰ ጎንቱ ባሊቀውታ

የኌትም ተዌሻት የጓሳ ወህነውታ

እንም አደቋንም እንስ ንቅመውታ

ዚ እንም የቸኘ ንቡረ ወድገውታ

ያባውታ ትናነ ይመውታ ወንሳውታ

ይቄጥል...

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean