• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

አንኸነ - ክፍል ሁለት (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020


እንጓደሁ የዋርም ይፍትፍቴ ታትመር


ጀፏር ተጃፈርሀም የጡር ታታትባቅር

ኤትሜች ኤጠፋዬ ኢንቂርፊት ቲሸነር

በቃቃት ሱቶሀ አንግራሳሀም ታድር

ምሽት ነጠቁከም አቂዳ ትትቌበር

አትም በውስጣሀ ግምዣዠም ቴነብር

በሀነ ባንሀነይ ዝባዝንኬ ትትቅባዥር

ሙርቾ ታትሸግር እክም ሊቃ ትትዦር

ዚ እንም ጦስ ያሀ የሀነሀማ ታትሂር

አዥም ቂጭኝ ባሀም ሰሜ ትትሰቀር

ወንፊናም ታታነፍር ጎጋም ታትወትር

አጀወርቅ ውጌሻንሁ ጥቡጭኝ ግፉርኝ ትታተህር

በናወለ አቅላሀ ንጭር መስቃንሁ ትትብር

መስከረም ዛኘብሀ ቋሻም ታትቀብር

ምሳረ ቸከምሀም የቅረር ታታቴድር

ዜግነት ገባብሀም ትታፍት ትትነብር

ከናሀ ሠላም በዝሌል ትታችናክር

ሜልቾ ተጃፈረም የደን የውስጣሀ ቴሂር

ቀብር ይጌዬጊትሀ በለልኩም ጠፋሁም ቲብር......‼‼

ታፍ ታለመት ይቸኝ (ተበርቼ ሰላም)


(በአወል አህመዲን)