• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

ጥርመቸ የራዘን (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020ሀሮት የደላወ ዝሌል የሰኴወ

ተቡልቦሁ ጭየም ጨኘት ቲከታወ

ጉርዝም ያትራራዘን ኢንዣር የስማተወ

ሴራ ተቌበረም መንተሁ ያዞበወ

መገን ቲያክታትፉ አቧችም ናቀው

ቅብም ቢያሰጭን ጊየሁ ደረገወ

ጭሰኘሁ ቴሟልል ኡርቦ ሰፈረወ

ጡረሁ ቢያቴድር ጓቸም ባንዛየወ

ወፈንቸሁ ቲድረድር ጎሜ ቲዛገግወ

አፈር ቲቡሪ ሰሜ አቅለሁ ናወለወ

በዱርዙዝ ቡትኪየ አንገት ቢዝገዝግወ

ጤበን ቢያሰጭን ጃለሁ አቻፋወ

በርቼ ፈግር ቤተሁ ዛኛት ቲትቋመድወ

ንሽም ተላኋንም ቋኘም ቲዘራወ

ጥርመቸ ራዘንም አያን ቲዶግስወ

ጡፋሁ ቴሸፏንም ግሳት ኤለቀወ

በክናን ተስተስታ ሪጃ ቲጎልበው

ወዝገብ አጌረደም ጉርማ ቲናፍልወ

ማጋለሁ ቴነባም ውሻል ቴዌሽልወ

በቁመን ጌሬሬ ቀብረውታን ጪየወ

ዘበን የትላኋኔ አቅለሁ ቲጠቅንወ

ሞት ይቡሪ ጭዛ ሰደደም ሰላወ

(በአወል አህመዲን)

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean