• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

የመተዮ ኢዶት (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020የደነብ ደንገኘ መተዮ ቀበኘ

ፊጭት የሰኬወ አጥራማች ኦለኘ

ዥማር ቢትሁራጀጅ ቤተነሁ ቢትገድወ

ቴዛኝም ኩኩሌ ብንዝነሁ ኖቅወ

በትሟታ አለመት አጥም ቢሰብርወ

ቲሮጥ የታጓደን ፊቲታሁ ቃቃወ

ዜጎ ባያተህር ወኔት ቤዤምርወ

የዝነጔን ቤጬማም ኢዶተሁ ጪየወ

ክናን ቲቡሪ አርባት አቅል ቤናውልወ

የገኝ አውል ቲብር ምሸተሁ ባንተፋወ

ያንሃረ ዱዱቆ ቅሲሁ ቤቤልቅወ

ፋፍነቱሁ መላም ሲካሁ ቤሽመሽምወ

እጉዣር ቲትሜና ሢጮሁ ቤስነጥጥወ

በሡጤ ጨልጨላሁ ግድም ቤጥለብቅወ

እንቁስታ ኦኣ ባረም ቢዬልቅወ

መሶ በጠለማ ስማትም ቤስመትወ

ወፈንቸሁ ይጭየኔ ብሶህ ቢዬጥርወ

ገሜነት ቢቌሙን ጪቃ ቲቀባወ

ያበወ አጀውታ ወማ ቢዥብርወ

ሡቢ የታቧኒ ገለት ቅነባወ

ኂነሁ ቤኔጭብወ ሻተሁ ቤትጎፋወ

የጠቋነን እንም በወት ነቅዝወ

የሠስተሁ ተሜኛት አርባት ቤራክትወ

ያዬ ገውነተሁ ፋፈሁ ቤጤብንወ

ገሜነት ጠላወም የዝሌል ቤትሜናወ

ጨኘት ተፉጃውታ ሙጃጃም ዳሰወ

ጎቤ ቶክቻውታ ግልድም ቤሸልትወ

ጢሮሁ ኤወጣሜ መዝወሬም ዦርወ

በጉባሁ ቲህሟችች አረጫት ቤዘፍወ

ሟጓሌመሁ ቢቆቅስ መተይነት ቤዞቅወ

ዙልማት በብርዛዘሁ ከባሁ ቤዳላወ

በጠለል ኡኡታሁ ቅዥት ቤመስርወ

አለመት ተስነሁ ቴትለት ቢትናከስወ

በርቼመሁ ባንገናወ ዘንጋም ቤቁለብዝወ

ሜጠቅ ቴጠቡጥነ አጋት ቢያንቅወ

መሶሁ ያደቅወዬ ፋፈሁ ሠቀረወ !

ተበርቼ ሠላም.....!!

(በአወል አህመዲን)

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean