top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች (ክፍል - 03)የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች (ክፍል - 03)

13. ሃምሳ ዓመት ከደመኝ መሐመድ ኑር ዒሳ

መድና ወረቀት ከእጁ ሳይነሣ

ይከትበው ነበረ ዋሪዳው ሲነሣ

የፈረድኩትን አንድ ቀን ሳይረሳ

መጪውን ፈርጃለሁ ዓለም እስቲከሳ::

14.ቃሊቾችም ጠሉኝ ጠጅ ይጠጣል ብለው

ደብተራውም ጠላኝ ሹም ተጠጋው ብሎ

ባለዛሩም ጠላኝ ሰው ሄደበት ብሎ

ፋቅራውም ተጠጋኝ ምን ይፈርዳል ብሎ

እኒህን ችዬ ነው የሰጠኝ ጀሊሉ::

15. ጀግና አጼ ዮሐንስ ያበሶች ወንድም

የዛሬን ማርልኝ ያለ ዛሬ አይለምድም

በነገረ ሠሪ ሰው አይታረድም

እንዲህ ከሆነማ አንድ ስው አይተርፍም

እየደነገጡ ይሄዳሉ የትም::

16. ዓባይ በጣና ላይ መሄዱ ለምን ነው?

ትንሹ ሲያጠፋ ትልቁ ሊችል ነው፣

ቢያከፋም ቢያበጅም ዓባይ ማለፋ ነው

ሰውን በግዴታ የሚገዛው ማነው?

ከምክር በስተቀር የቀረው ከንቱ ነው::

17. ማረዱ ከፋ እንጅ ጀግንነት አያጣም

እስላም እሚያርድ እንጅ እሚወድ አይመጣም፣

የፈራህ ሰው ወጣ እኔ መልስ አላጣም

ይዘገያል እንጅ ሰው የጁን አያጣም

መተማ ከሄደ ተመልሶ አይመጣም::

18. አንተም እድሜህ አጭር ወይ ዘርህ አይገዛ

(ጎርፍ ደርሶ አይወስድም አለቅጥ ካልበዛ)

እንጨት ከደረቀ ቢቀቡት አይወዛ

(ሐበሻ ክፉ ነው አይምሰልህ ዋዛ)

መተማ እስቲጠራህ በብልሃት ግዛ::


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page