• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ያማከረ ጌም አደረ" (በጎቤና አወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020ያናቶ ቀቀብየ የቁንት የወረ

የጆማ ያሴማ ሙራ አፌጀረ

ዱዱቆ ደምትሃ ቴበኂ እሸረረ

አርባኘ ቴቀጥር ኤቦ አዘመረ

የስየን ኢሊሎላሁ ወጀም አመሰረ

ጥሌልም ተያፍዌ ኣናኘሁ አሰረ

ጠለማ የጌና በስማት ተቀጠረ

የጉልማሳ ሱምቱት በጌመሁ አደረ

ቴጓጂ ያለቢዬ ዋነኘሁ ሀተረ

ጠረቂ አያነሁ ቴመግ አቸፈረ

የሰብ ውዶ ሌንቦ ያላልት አቅባጠረ

የደነቦ ቁሪት ቤተተም ሸጠረ

ወዮ ምን የጥቀሌ ባረም በቅረር ባፌጀረ

የመቃ ዘራማ ተያድግ አማከረ

ገንበጣም እማረሁ ቴጨን አባረረ

ሻተሁ ቢጭየን ንበሁ ውረሁ ባበረረ

ያዝማ አውሎ ብላት በጀፏር አሴረ

ዝኘሁታ ያገርዜ በህር መገን ባረ

ቲይውጂም ባንሰማ ቀልበሁ የዶረረ

ቲቧረ የላህዊ ኑደሁ ሸገረ

የሸጓረ ቲሮጥ ቅስመሁ የሰበረ

ያምሻሸ ኤማራት ቤማደረ

ቴቴው ቴብር ሮጠም ርዝቀሁ አቴጠረ

በዱግዱግ ነብሲያሁ ዌሻተሁ ቀጠረ

ያሞልጬ ቲቡሪ ቴትመለጥ ዥበረ

መከበቤሁ ሸዊም መቸቤሁ ዥበረ

ገማመውታ አበም ኮረውታ ሃተረ

ቡላሁ ይሜጥሬ መላንቾሁ አሰረ

ሿሞተኘ አግረሁ ተቡሼ ዥበረ

ድቤሁ ተያቴብም ውነኘሁ ቶረረ

ቅረር በስለቸቺ ዜግነት ዶረረ

አማደሁ ቲመላ ሃያትም ደበረ

በዘርቆ ቸኳረ ሴራ ተቄበረ

የቀበጠ ውዶ በጭሰኘሁ ጮረ

አመኛት ቲጠፋ ዜጋ ገኝ ገፈረ

ባሊቅነት ቢረዥ ከዘራሁ ሰበረ

ቢኌ ብኄ ቧረን ተያተርፍ ሰበረ

ቴጓጂ ያለብዊ አኳ ቴሃን ድረ

ዝም አህር የሰለ ቴባንረ ንቡረ

ዥማር ጨኘተና ባወኖይው ጡረ

የሶሬሳ ዘርንኩ ባረም ባዘመረ

ቴድገልል ጓማውታ ወቤት ባቴደረ

ወጠቀም ተነሳም ባናተዠ የመስቃን ንቡረ

ወዝገብ ያገርድም አመት የትገደረ

በርቼሁ ባንገፏረን በዘረሁ ባሴረ

ጢሮውታ አናውጣ ግርዝናም አንወረ

ጓሳሁ ስበሰበም ቦላሁ ባማከረ

ቴን ይቀርብ ቅንብ ቅረር ባፌጀረ

ቢፍተሁ ያነ ዲናሁ ወጂሌ ቦረሶ ባረም ባዘመረ

የስለተተ ሱልቱት የሁቲ ባንበደረ

ሁቲ መስቃን አንከን ዘረሁ ገኝ የግፍረ

ጨኘት አትኔጠበም አሴደበም ንቡረ

ያባየውታ ሴዞ ጀባውታ ባዦረ

የደነውታ ፉላ መስቃን ባመሰረ

የሜጠቀሁ ቅበት በሳት ባትሜጔረ

ወዘብር በቄሟን ያባየውታ ንቡረ

ሁቲ ገሜ አንሃን ገኘሁ የትገፈረ

ሸጓረሁ ይሰሌ ቅረር ባፌጀረ

ጫተሁ በሽመሸመ በገባት ቅረረ

ዲና ጬፈም ባዥን ጭጭሳሁ በዦረ

ሁቲ መስቃን አንሃን ዘረውታን የጠረ

ወንክሳሳ ቴትቄም ጦቀሰም ባደረ

ያናተሁውታ ዳኮ ቤወደቹ ቃር

ጊናት በህሟተተን ሶሬሳ ባንሃረ

በርቼሁ ቴድበበር ጨኘት ቴሽጋግረ

መላሁ የሳውነም ወለባሁ ቴቀጥረ

የሰበር የሰተር ቀንመሁ የሰበረ

መስቃን አሴደበም ፈረዝ ዋዜ ቴሃን ቀበረውታን የወረ.

ዝም አህር የሰለ ንቡር ቴባንረ

ዥማር ጨኘተና ባወኖይው ጡረ

(አወል አህመዲን)

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean