• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ማልም ቴሰጅና" (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020እሜት ቴሞሽርያ እንጨረቤ ቧርያ

የሻሜት ጥወ ሃም ሟለም ቢሽመሽሙያ

የጭየ እንዝኔታ ትሸክቴ ፈያ

በሰብ አትሰሄ አውሌነና ጩጥያ

ክናን ኤምሽናዬ በዘንጋ አቦረሺያ

ውየት ይጀርያዬ በተን አትቄቄጭያ

ዘሬት ኤበዛዬ የንቅ አባ ሮስያ

ባመል ፈይነቴት የንቅ ዳኮም ቧርያ

እንስ አማቸባ ተብስ አናሟያ

ጨነት ቲዬልቅባ ዥንት ሰብረኘያ

ቡጦ አለቀችም ታትጨኝ እምያ

ታታገባ ዳኮ ገጌት የቅየችያ

የፈርድ ኤቀብጭባ ቀል አቲብ ዋቢያ

የቡሼ ቲትሟነያ ትማች አያንቱያ

ኦለኘ ታትላኝ ቡሼሁ ትጠላያ

የድረ ቃር ቲሰልያ ባውዶት ንቡረኘያ

እሜት መከከፌ ደልጩማ ትሀያ

የሶሬሳ ትሃ ቁናሜት ፉኩንያ

መቸቤ ቴሰጅያ በጅ ያለቀችያ

ያዥሁን ናውድና ይንም ጨኘት ጡርያ

ብርዛዝ ቢያትሜካ በሡት ትፈታያ

ጀማ ኤትመካዬ ሙጥርያ ጥቁንያ

ቋለምሸሼት ብዥው ቤነብናም መፉያ

ዡዡት አንቄመና አናላች ዥንትያ

መሶ ይዶቴታ ተዘርም ጃሚድያ

ኤመኘ መሸወም ሜጠቅ አነለፉያ

የቁና አንቧ ጀንጂን የጃንሆይ ጨኘትያ

ቢሰሊ ኤፏጂ ሙላያ በህርያ

ሟንያ ብትብሬ የከከፌ ትሃ ሽሜት ደልጩሜያ

ፋፍነት ያቴዥች ይንሽታ ሙጥርያ

ምን ንበር ናውድና ኤቀብል አማህላያ

ሙርቾዬት ቢፏቼ የወክት ዱሬሻያ

ባበችም ቀል አቲብ ከስበኘ ፈያያ

ስትዬት አቸንባም ዛለ ይትቄቧርያ

ያዝጋግ ደረመኘ አግር ኤሰላና ጂበኘ ቻቺያ

ይንጠላፏት ጢሮ የድረ ደም ቢሰሊያ

ቀችም አንባረና በዋጂ ያጬማች ታሰላ ንቡረኘያ

ቶኛት አወነባም በእሁታም አንፋዌሪያ

ፈሮተኘ መሶ ቀቀቤ ቤለያ

ቾናች አንስማተች ፈረዝም ታስርያ

ዘበን ቲሽጋገር ጡር ኤሎ ቴቡሪያ

የበህር ቧቄልም አረጅም ቀቧያ

ሂኔት ህመተተም እርስትም ቢሰጅያ

ዛ... ዝቱ አንባረች ታታቄም ዋቢያ

ያብሌላ ጦቃሺ ባዝጋግ ቴቦርሽያ

ሃቲሜት ተፈያው በውዶ አንጠረያ

ማልም ቴሰጅና ያናግባች የጡር ዕን እሚያ

ትትሟት በኩናም በቁም ፏሄ ቧርያ

ሟንያ ብትብሬ የከከፌ ትሃ ሽሜት ደልጩሜያ

ጔታ የድግና......!!


(በአወል አህመዲን)

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean