• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ሉሀኝ" (በአወል አህመዲን ሳሊሃ)


በንቡሪ አፈኛ በመስቃን ውነኛ

ምን ንበርም ንሳል የዛ ረሺቶኛ

መስቃንምሁ ይብር ተይውዴም ሱለኛ

የጊናተሁ ጊናት በዘንጋሁ አንተኘ

ቲሁረጅጅ ቢያድር ሴዞ ባዝጋገኛ

ጎንቱመሁ ቢሰሰል ሀተረ ሉሀኛ

አያን ይሰርቅዌ ቲቃጥር ባዛኘ

አትሜ ኤሰላ ወማው ፈሮተኘ

የቡሼ ጢሮኘሁ የወርቂ ኦለኘሁ

ፈያ ይትሜናዬ ቢኋትን አድዋሁ

ያትለህም ያቀቡር ገዋሚ ኦጃማሁ

ወኔትም ቢኋትር ባንሀነ ያጤበት መዛየሁ

በመናግ አትቅዌጣን አዞቧን በሙራሁ

ያትዥኔ ኤላ በሙላ በራጋ ጀፏረሁ

የሸኳተን ፈሮ ኋተረን ፏያተሁ

እንጌ ያስናጉር ኢንቂርፊቲ ሜናሁ

የሸኳተን ፈሮ ቾናነም በገገሁ

አርባት ክናን ይነድ ሾረቀወም ጅስመሁ

ሱል በሱል የዘበር በንቡር መስቃንኛሁ

ነገም ሰስተ ቴብር የሳል ያነን ስልሙሳለሁ

ይፍትፍተህዌ የተኝ ባንገና ጎሽቶየሁ

ገመያ ቢለጊሙ ጫንነም ፈረዘሁ

ቺሊ አያትበኜ የፈረዚ ዶናሁ

ከሞም አጌቧተን አረጠን ወረጀሁ

ሰለቢም አሮጡ ያንወጣ ነብሲያሁ

አችክሪየሁ ሰላ ተያድጉ ፈረዘሁ

እልልም ቧርነ ቴሂሪ ቡሼ ሜናሁ

ጓማታ ቋጠረን ቴፏታንም ኮረሁ

ከንቧ ከቻ ቲብር ኤለጉጂ ወልግደሁ

ቶብነት ቌሟንም አይቤ ታቦተሁ

ያናትቡም ይሟት የሸኳተን ፈሮሁ

ተያርወም በሞጣሁ ተያቸኝም ሡለሁ

ምንም ቴንክሳሳ ዋጂነት ወትመናሁ

የጫንነም የልጋ ኤሰርወ ፈረዘሁ

ሜናሁ ያደንቡጭም ኤትመና ቡሼየሁ

የገኝ ባንደግለለ አልቡላ በሽመሁ

የጦቁሽነም የልጋ ኤስላወ በኩለሁ

አብዊም ተቌበረም ባንቋመ ተገኘሁ

ወሰክት ቄሟንም በሟተ ነብስያሁ

ነን ተት የሁትሪ አያጥፋ ጨኘተሁ

አያትመካ ስርም አያውጅነ ዘንጋሁ

ነን ተተሁ ቴብሪ በንሻም ረበቃሁ

የሟችም የስጅጂ ኤሴማ ጣንባየሁ

ውዶ ቃር ባጬማ ቤግሟዥዥ የገኘሁ

ቆትም አነሰንም ባናስላ ይንጓደሁ

ሼድም ባናሼደ በሳተ ባዝጋገሁ

ገኘሁ ኤዛገጌ ያውጬ ጥምቡሳሰሁ

ሽምም አያውጨነ አላየ ተምሽተሁ

ሙርቾሜታን የልበስ የረጊ ቧላሌየሁ

ገፍ የበርም የስማት ይደንቅወ ውነሁ

አጨምጭም የረግዊ እንጓድ ቴሀን ነብሰሁ

ድረሁ ያንደግለለ ያስየዬ በገኘሁ

ቲትሜናንም የንበር ኤሴሟን ዮጃማሁ

በባቧረንም ኤስላ ኤጠምት ጨኘተሁ

ዘበን ተላኋንም ባተበለ የገኘሁ

ተስር የቶናነ የትላችም ተጀፌሁ

ወክቲ ተላኋንም ባንወጣ የጡረሁ

ነብስያሁ ረቀጠም ባንሰከተ ፈያሁ

ጨኘተሁ ኤደግልል ኤውጣነ ቡረሾሁ

ነገ ሰስተ ቴብር ቴድበበር በርቼሁ

በሸከተ ፈሮ በዲየ ወደረሁ

ተጀፍ በቾናነ የዘር በዝሬተሁ

መስቃነኝ የትቀየ ተዚ ሀም በርቼየሁ !


በአወል አህመዲን ሳሊሃ