• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ድፋም ቅብሬ" (በአወል አህመዲን)

Updated: May 2, 2020አባር ቴበል የርስ ጅጌ

ውርቦም የስፍር ተያር ያጅጌ

ዳሰሁ ቴደስ የጥራ ሸቤ

ሟስረሁ ያስራ ኤፍታ ንቤ

ፏንፏም የርጥ የስጤ ችማ

ባሊቅ ጎንቱሁ የክፍት ኤማ

የጨኘት ኤሰስት ንቡረሁ ያራክቤ

ድረም መደር አያሰላ የገረድ መቸቤ

ባሮም ዬወደነ ዋጂ ያናጥቤ

በኳችማር ያጓጂ ኤትሜች ያማትቤ

ጋጀ ቲያጊናናን ፉራሟ ያቴቤ

ቃላ ስን ቢለህዊ ታቧች ይትራከቤ

ጊዦም ቴሰጅነ ጉነነሁ አንቀልቤ

ያንቧሪ ኤወደ ብላትም ዬድቤ

ስስት ቴቸኝው ያነን እንም ይቤ

ያንቋርስስ ያፈጅር አያቂወ ድቤ

ቴሰሊ ይተኜ ጨኘት ይጎርቤ

ስድበኘ ድርማገሁ ቴጨኝም መቸቤ

ክታበኘሁ ተፋ ቸፋተሁ ተሠቤ

ምናህረው ሟተብነ በድብር በገደል

አኋ ስን ሰላነም ንቡረህኖም ቴሰል

አጥምም ተሰበረም ተተረረም በሰር

እንም ያቴስቤ ያቆቅሴ አንዘት ይመጊሬ አግር

ገለትም ያውጅኖ አኋ ባነ ጨኘት

ንቅአባ ቴፈኮ ቴቡሪዬ ጌን አሟት

የክታበኘ ቁልቡዝ ዋሰራም ቢዬዝዝ

የርባት ቢያፌጅር ዳር እምን ቢዣዦር

አያንም ይለጓን ጥርመቸ ባነሰን

ጊናት በህምተተ ቡርሾም ይቄሙን

ይእንቁሌት አበሮስ ስድበኘ የናጠን

ኧረጅነት የቂ በትሜና የሰላን

አርበኘ በገባት በሻሞ ያቴቧን

ሽላ ቢጠርቅወ በቁመሁ ባጮረን

ኡታ ባንቄፉና ተዌሻት ባንቋናን

እንጭመሁ የስጂ አያን የቅሟጠለን

ቲሂር የጠመመ በውነ ያንጓደለን

ገባተውታ ኤደንቅ ጎንቱ የሰደቧን

ፊቲታሁ የታታ የቃጥር ቋንቋውታን

ባንቋ ቧቄልነም የጌዝ ፍጭተውታን

በርግም ቴሰላ የመግር ጉርማውታን

ጥሽትም ያንጉጀጉጅ በቌጠ ሂነውታን

ሳርስም ባለፈወ ቴሃን ምኞተውታን

ሳርስም ባለፈወ በቌጠ ሂነውታን....!!

(አወል አህመዲን )


30 views0 comments

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean