• የመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ድፋም ቅብሬ" (በአወል አህመዲን)አባር ቴበል የርስ ጅጌ

ውርቦም የስፍር ተያር ያጅጌ

ዳሰሁ ቴደስ የጥራ ሸቤ

ሟስረሁ ያስራ ኤፍታ ንቤ

ፏንፏም የርጥ የስጤ ችማ

ባሊቅ ጎንቱሁ የክፍት ኤማ

የጨኘት ኤሰስት ንቡረሁ ያራክቤ

ድረም መደር አያሰላ የገረድ መቸቤ

ባሮም ዬወደነ ዋጂ ያናጥቤ

በኳችማር ያጓጂ ኤትሜች ያማትቤ

ጋጀ ቲያጊናናን ፉራሟ ያቴቤ

ቃላ ስን ቢለህዊ ታቧች ይትራከቤ

ጊዦም ቴሰጅነ ጉነነሁ አንቀልቤ

ያንቧሪ ኤወደ ብላትም ዬድቤ

ስስት ቴቸኝው ያነን እንም ይቤ

ያንቋርስስ ያፈጅር አያቂወ ድቤ

ቴሰሊ ይተኜ ጨኘት ይጎርቤ

ስድበኘ ድርማገሁ ቴጨኝም መቸቤ

ክታበኘሁ ተፋ ቸፋተሁ ተሠቤ

ምናህረው ሟተብነ በድብር በገደል

አኋ ስን ሰላነም ንቡረህኖም ቴሰል

አጥምም ተሰበረም ተተረረም በሰር

እንም ያቴስቤ ያቆቅሴ አንዘት ይመጊሬ አግር

ገለትም ያውጅኖ አኋ ባነ ጨኘት

ንቅአባ ቴፈኮ ቴቡሪዬ ጌን አሟት

የክታበኘ ቁልቡዝ ዋሰራም ቢዬዝዝ

የርባት ቢያፌጅር ዳር እምን ቢዣዦር

አያንም ይለጓን ጥርመቸ ባነሰን

ጊናት በህምተተ ቡርሾም ይቄሙን

ይእንቁሌት አበሮስ ስድበኘ የናጠን

ኧረጅነት የቂ በትሜና የሰላን

አርበኘ በገባት በሻሞ ያቴቧን

ሽላ ቢጠርቅወ በቁመሁ ባጮረን

ኡታ ባንቄፉና ተዌሻት ባንቋናን

እንጭመሁ የስጂ አያን የቅሟጠለን

ቲሂር የጠመመ በውነ ያንጓደለን

ገባተውታ ኤደንቅ ጎንቱ የሰደቧን

ፊቲታሁ የታታ የቃጥር ቋንቋውታን

ባንቋ ቧቄልነም የጌዝ ፍጭተውታን

በርግም ቴሰላ የመግር ጉርማውታን

ጥሽትም ያንጉጀጉጅ በቌጠ ሂነውታን

ሳርስም ባለፈወ ቴሃን ምኞተውታን

ሳርስም ባለፈወ በቌጠ ሂነውታን....!!

(አወል አህመዲን )


23 views

Copyright © 2018 Meskan Media Network - All Rights Reserved. E-mail : meskanmedia@gmail.com

  • YouTube - White Circle
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • Twitter Clean